Eğitimler

İnteraktif eğitimler ile 4,420 sosyal girişimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Kuruluş aşamasındaki Sosyal Girişimcilere yönelik:

 • Kadınların ve gençlerin sosyal girişimcilik hakkında bilgi sahibi olabileceği: ‘Temel Sosyal Girişimcilik Eğitimi’
 • Mikro ve küçük ölçekli, orta ve büyük ölçekli sosyal girişimler hakkında hukuki ve teknik bilgi edinmeleri sağlayacak: ‘Ekonomik Okuryazarlık Eğitimi’
 • Kadınların ve gençlerin gerçekçi bir iş oluşturma ve işlerini başlatma konusunda cesaretlendirecek: İyi Yönetişim Eğitimi’
 • İş planı oluşturma, ihtiyaç ve pazar analizi yapabilmelerine destek veren: ‘Stratejik Planlama Eğitimi’
 • Kadınlar ve gençlerin işlerini oluştururken sorunları etkili bir iletişim ile çözebilecekleri: ‘Etkili İletişim Eğitimi’
 • Kadınlar ve gençler için Toplumsal Cinsiyet Eğitimi’

Hızlandırma aşamasındaki Sosyal Girişimcilere yönelik:

 • Sosyal girişimcilerin ve girişimlerinin iş birliklerinin arttırılmasına yönelik: ‘Kurumsal İş Birliği ve Ağ Oluşturma Eğitimi’
 • Sosyal girişimlerin sürdürebilirliğinin sağlanacağı: ‘Temel Proje Yazma ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi’
 • Sosyal girişimlerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi için: ‘Markalaşma ve Pazarlama Eğitimi’
 • Etkili sosyal girişim için: ‘İşletme Yönetimi Eğitimi’
 • Ulusal ve yerel sorunlara sosyal girişimcilik ile çözüm bulabilmek için: ‘İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklılık ve Güçlenme Eğitimi’

Proje dahilinde başvuruda bulunan tüm sosyal girişimciler için girişimleri hakkında teknik ve hukuki destek alabilecekleri Mentor Destek Programı sağlanmaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası