Proje Hakkında

  • Projenin amacı, sosyal girişimcilik odağında kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun sağlanmasıdır.
  • Projenin hedef kitlesi, kadınlar ve 30 yaş altı genç girişimcilerdir.
  • Projenin bütçesi 39.500.000 Avro'dur.
  • 2021 yılında başlatılan Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası