Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı

Seeco

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında; 5 Kalkınma Ajansının[1] görev bölgesinde bulunan, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin illerinde 57 adet geçim kaynağı tesisi kurulması ve kırılgan gruplara hibe desteğinin verilmesi hedeflenmektedir.

Kurulacak tesislerle depremden etkilenen illerde yaşayan kırılgan bireylerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmaları ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları desteklenecektir. Destek çağrısı kapsamında ülkemizde tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile “sosyal satın alma” iş birliği gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

  • Firmaların talep ettikleri standartlarda üretilecek ürün ve hizmetlere uygun tesislerin proje bütçesinden kurulması,
  • Kurulacak tesislerde gerekli makine ve ekipmanın bölgede yaşayan kırılgan gruplara (kadın, genç vb.) sağlanacak hibe desteği ile alınması sağlanacaktır.

Çağrı kapsamında iş birliği yapılacak firmalar, kırılgan gruplar eliyle üretilmiş ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına aracı olacak ve bu grupların sosyo-ekonomik kalkınmasını sosyal satın alma yoluyla destekleyeceklerdir. Firmanın sosyal satın alma yapacağı ürün/hizmet kalitesi ve hacmi firmanın kendisi tarafından belirlenecektir. Firmaların üretime ilişkin sistemlerin kurulumunda herhangi bir yükümlülükleri olmayacak olup talep ettikleri kalite ve standartlara ilişkin danışmanlıkları alınabilecektir. 

Başvurular, ilgilenen firmalar tarafından bu linkte https://forms.gle/TLD8BCZejvPeu1FN7 yer alan form üzerinden alınacaktır. Söz konusu başvurular firmalar için bir yükümlülük oluşturmamakta olup başvurunun uygun görülmesi durumunda müzakere süreçleri yürütülecektir. Sürece ilişkin tüm görüş ve öneriler sosyalgirisim@sanayi.gov.tr adresine iletilebilecektir.

Kurulmakta olan geçim kaynağı tesislerinde kadınların gelir getirici faaliyetlerine destek olmak isteyen firmalarımızın yoğun talebi nedeniyle çağrımızı proje boyunca açık tutarak sizler ile iş birliğine devam edeceğiz.

[1] Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Dicle, Karacadağ Kalkınma Ajansları

EK:

   Sosyal Satın Almayı Destekleme Adımları

   Sıkça Sorulan Sorular

   Düzeltme İlanı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası