PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

Genel amacı; SEECO Projesinin yürütüldüğü 5 Kalkınma Ajansı Bölgesindeki 11 ilde (Adana, Mersin, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır) misafir ve ev sahibi topluluklar arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak için katılımcı karar alma süreçleriyle sürdürülebilir ekonomik geçim kaynağı ve ortak kullanım alanları/tesisleri projeler oluşturmak olan çağrı programı kapsamında başvuru rehberinde belirlenen uygun başvuru sahipleri ile yapılacak alt-hibe anlaşması ile Sosyal Girişimcilik Merkezi ve/veya Geçim Kaynağı Tesislerinin kurulması hedeflenmektedir.

Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı, ön başvuru ve tam başvuru aşamalarından oluşan iki aşamalı bir proje teklif çağrısı programıdır.

İlk aşama olan ön başvuru, başvuru sahiplerince hazırlanarak Kalkınma Ajansına yapılacaktır. Ön başvuruların değerlendirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonunda ikinci aşama olan tam başvuru aşamasına geçmesi uygun bulunarak kısa listeye alınan projelerin başvuru sahipleri ile Kalkınma Ajansı iletişime geçecektir. Bu aşama ile ilgili yönlendirme Kalkınma Ajansı tarafından yapılacaktır.

Çağrı programı kapsamında her bir proje başına verilebilecek destek tutarının alt limiti 150.000 Avro, üst limiti 300.000 Avro’dur.

Proje uygulama süresi, makine ve ekipman alımını içeren mal alımı ve tefrişat projeleri için 6 Ay, küçük ölçekli inşaat işini içeren mal alımı ve tefrişat dahil projeler için 9 Aydır.

İlk aşama olan ön başvuru, uygun başvuru sahiplerince hazırlanarak Kalkınma Ajansına yapılacak olup Ön Başvurular İçin Son Tarih 26 Nisan 2024 Saat 17.00’dir.

Uygun başvuru sahipleri ve çağrı programına dair detaylı bilgi Proje Teklif Çağrısı Rehberi sunulmuştur.

PROJE BELGELERİ

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) faaliyetlerini planlama ve uygulama süreçlerinde misafir ve ev sahibi toplulukların ekonomik hayata katılımı ve sosyal uyum konularında kapsayıcı ve duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi için vatandaş katılımına, paydaşlarla istişarelere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine merkezi bir önem vermektedir.

Bundan dolayı, SEECO Projesi “Bileşen 2: Misafir ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim Kaynaklarıyla İlgili Tesisler” kapsamında kurulması amaçlanan Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesislerine olan ihtiyacı ve bunların öncelik alanlarını il ve ilçe düzeyinde yerel ekonomik değerlerin yanı sıra sosyal ve kültürel dinamikleri de gözeterek belirlemek için vatandaş katılımı ve paydaşlarla istişare toplantıları gerçekleştirmektedir.

5 Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortakları (CIP) tarafından ilgili il ve ilçelerde sosyal girişimcilik ve geçim kaynağı tesislerinin yerelde nasıl değerlendirildiği, mevcutta neler yapıldığı, tesisler odağında potansiyel gelişim, öncelik alanlarının ve ihtiyacın tespiti için kapsamlı birer ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüş ve detaylı bir değerlendirme ile “2A Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri Önceliklendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır.

5 Kalkınma Ajansı bölgesinde SEECO Projenin yürütüldüğü illeri kapsayacak şekilde ilçeler özelinde sektörel ihtiyaç ve önceliklerin belirlendiği bu raporlar, “Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” ön başvuru aşamasında potansiyel başvuru sahipleri tarafından istifade edilmesi için yayınlanmış olup, her bir başvuru sahibi faaliyet gösterdiği kendi il/ilçesi için raporda belirlenen ihtiyaç ve önceliklere göre proje fikrini gerekçelendirilecek/ilişkilendirecektir.

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 
Dünya Bankası